Incasso

Minnelijk traject
Het heeft geen zin om herinneringen en aanmaningen te blijven sturen als daar niet op wordt gereageerd.
(zie voor voorbeeld ingebrekestelling en berekening incassokosten, voordat de vordering ter incasso wordt gegeven: WIK rekentools op onze site)
Skûtsjesilen Fryslan 2015


De oplossing

Bij minnelijke incasso geeft u de vordering uit handen aan Reinders & Partners nadat door u de hiervoor genoemde ingebrekestelling hebt verzonden en de termijn van 14 dagen is verstreken zonder resultaat.
Wij benaderen uw debiteuren persoonlijk, op de juiste "toon" en met respect voor uw klant-relatie. Het persoonlijke contact geeft ons inzicht in de financiele en sociale achtergronden.
Deze informatie is nuttig voor een eventuele vervolgstap, mocht betaling ondanks onze inspanningen uitblijven. Als specialist in minnelijke incasso zorgen we bij elke opdracht voor een doelgerichte aanpak: Raad en Daad !

Voor het vervolg traject zie: juridisch.