NIEUWS

Volg ons op Twitter

Bestuursregel ter regulering van de voorfinanciering van out-of-pocket kosten
Indien een lid van de KBvG de out-of-pocket kosten voorfinanciert die het resultaat zijn van zijn werkzaamheden voor een eiser,  al dan niet voor een tussenpersoon die namens eiser optreedt als opdrachtgever, dan dient ten behoeve van deze voorfinanciering te allen tijde volledige financiele dekking aanwezig te zijn.
De financiele dekking die nodig is wordt berekend op eiserniveau en mag niet worden gefinancierd door de gerechtsdeurwaarder, maar dient te worden afgedekt door voor die eiser ontvangen en nog niet afgedragen derdengelden of een kostenvoorschot van de eiser of diens gemachtigde.
Onder out-of-pocket kosten worden voornamelijk verstaan: het verschuldigde griffierecht bij aanhangig maken van procedures bij de Rechtbank.

Deze bestuursregel is op 22 oktober 2013 bekend gemaakt aan de leden van de KBvG en treedt in werking op 1 december 2013.TWITTER