NIEUWS


Digitaal Beslag Register (DBR)
met ingang van 1 januari 2016 zijn deurwaarders verplicht de door hen gelegde derden beslagen op loon en/of andere periodieke betalingen aan te melden in het DBR. Ook moeten zij, voordat de dagvaarding wordt betekend, het register raadplegen om te controleren of ten laste van de te dagvaarden persoon beslagen op loon/uitkering actueel zijn. Blijkt dat de lopende beslagen meer dan drie jaar zullen duren dan moeten opdrachtgevers daarvan in kennis worden gesteld en moeten opdrachtgevers uitdrukkelijk schriftelijk aan de deurwaarder te kennen geven of zij desondanks de betekening van de dagvaarden wensen.
Verbod voorfinanciering van out-of-pocketkosten
De deurwaarder mag de out of pocketā€kosten(griffierechten, leges) niet meer voor schuldeisers voorschieten en moet een voorschot vragen ter dekking van deze kosten, alvorens de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. 


TWITTER